14.10.10

Från mitt hotmail idag....

En,  enkel vän,  de kommer till dig, agerar som en  inbjuden. 
En  verklig vän  öppnar ditt kylskâp och  serverar sig själv
  
*  En enkel  vän har aldrig  sett dig grâta.    
En verklig vän   har sina axlar vâta av dina  târar  
  
*  En enkel  vän känner inte till förnamnen pâ dina  föräldrar. 
En riktigt  vän har deras nummer i sin adressbok.   

En enkel vän  tar med sig en flaska vin till dina  fester. 
*En verklig vän  kommer tidigt och hjälper dig  och stannar sent för att hjälpa dig att diska.   

En  enkel  vän avskyr när du ringer om personen gått och lagt sig.
En  verklig vän  frâgar varför du har tagit sâ lâng tid  pâ dig att ringa.   

* En enkel vän  tror att vänskapen är slut efter ett  gräl. 
En verklig vän  ringer dig efter ett gräl. 
  

*  En enkel vän  förväntar sig att du alltid är där för  henne/honom. 
En  verklig vän  är alltid där för dig. 

*  En enkel vän  läser detta meddelande och suddar ut  det. 
* En verklig vän  sänder det till andra