12.1.19

Fattar noll...

...hur olika vi mänskor är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar